-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه

درآن سوی کوتل خیرخانه چه خبر است؟


نامۀ ارسالی یکی ازساکنان شمالی

درسالیان پسین، در آن طرف کوتل خیرخانه کابل هزارها تن از مردمان مشرقی جابه جا شده که هم اکنون در سرکوتل، چشمه عثمان، هده مزار، باغ ظاهرشاه، سلیمانخیل، شهرک حاجی شریف، شهرک صفا (مربوط حکمتیار، شهرک منشی میرغلام، کوچکین و شهرک ادروگل مردمان ولایات مشرقی جابه جا شده و برای شان تسهیلات خانه ساختن نیز از دست نجیب زراب، عبدالروف شپون(وکیل ننگرهار) ، حاجی اسلامیار( آمرولایت کابل حزب اسلامی حکمتیار)، پرویز عرب(وکیل کوچی ها) ، حاجی رحمت کرزی داده شده و خانه افراد یاد شده نیز در میان مردمان شان است.
هم اکنون گروه های فشار (بدماش های همین پول داران تازه جا به جا شده) در همان ساحات مسلح استند و بالای مردمان بومی آن مناطق ظلم می کنند ولی کسی نیست که پرسان کند.
این پلان شوم ارگ نشینان به خاطر سرکوب  مردم شمالی به شیوه مدرن تر است که طرح اولی آن در مانیفست سقوی دوم نوشته شده بود.
البته هرازگاهی در همین ولسوالی ها  داکتر یاسین ضیا و انور اوریاخیل میزبان اسماعیل یون و گروهی از جوان های پشتون ناقل در شمالی نیز بودند که عکس و خبر آن به دلیل اینکه مردم آگاه نشوند  به شبکه های اجتماعی درز نکرد؛ اما  یک تعداد از کلان های شمالی می دانند که در این محلات چه گپ روان است، ولی همواره تطمیع میشوند تا سکوت نمآیند.
اگر کلانکار های شمالی دست حمایت شان را از این ها برندارند؟ و  در صدد تصفیه این مناطق نشوند  نام همه معامله گران را افشا خواهیم کرد.