-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

مراسم تحلیف اشرف غنی دیگر یک ماجراجویی و خیال است. غنی تلاش دارد بین گروه ثبات و همگرایی و طالب داخل شود. آن روز ها گذشت که لبخند زنان، تقلب و زورگویی را پیروزی جمهوریت قلمداد کرده و حتی کار را پیشاپیش به تقسیم کرسی ها برای پسران خویش رسانیده بودند! پیشاپیش، یکی از مدعیان «جمهوریت!!» مقدمات محکمه چند کاربرد فیس بوکی از طریق دادستانی را آماده کرده بود. هیهات!