-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

دستورمعاون امنیت برای مسدود کردن حساب فیس بوکی قاسانی و معترف


خبردیگری بیان می دارد که معاون ادارۀ امنیت ملی – اجمل عابدی- به ریاست تدابیرفعال آن اداره هشدار داده است که آن را لغو خواهد کرد. 
عابدی از مسوولان رده اول عملیات کشتار بالای آمرستار به حساب می رود. ریاست تدابیرفعال، مسوولیت پروپاگند، شایعه سازی و تبلیغات خاص و جنگ روانی را به عهده دارد. 
عابدی به تدابیرفعال گفته است که جناح دکترعبدالله، طالب و داعش درعرصه تبلیغاتی ازما پیشی گرفته اند. درحالی که شما میلیون ها افغانی بودجه را بیهوده مصرف می کنید. 
عابدی به طور مشخص از اداره تدابیر فعال خواسته است که دم نقد، حساب فیس بوکی بشیراحمد قاسانی و حسیب معترف را مسدود نماید.