-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۸, چهارشنبه

یادداشتی از سمیع مهدی


محافظِ که مرا تلاشی بدنی کرد، دست‌کش نداشت. تنها دو قدم از او دورتر شده بودم که حس کردم باید برش گوشزد کنم.
گفتم:
برادر، خودت باید از دست‌کش استفاده کنی. شاید روزانه صدها نفر را تلاشی کنی. برت بسیار خطرناک است.

سر تکان داد و گفت:
سه ماه شده معاش نگرفتیم.

محافظِ دیگر که در نزدیک او نشسته بود، خریطه‌ی نصوارش را نشان داد و گفت:
باور کو پیسه‌ی نصوار هم نیست. دست‌کش از چی بخریم؟!
سه ماه شده معاش ندادن، اولادهای‌ ما نان ندارن. اگه کرونا میایه، همیالی‌ بیایه!

پرسیدم: مربوط کجا استین؟
گفتند: محافظت عامه