-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

دکترعبدالله درمحضر نماینده گان پنجشیر، کوهدامن، پرون و کاپیسا
حق برباطل پیروز آمده است. ما با ایستاده گی در برابر تقلب، معنای آرای مردم  را نجات دادیم. اطمینان داشته باشید که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هیچ گاه میله تفنگ را به خاطر افراد باد آورده علیه مردم خویش نشانه نمی روند.