-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

روند سبز: حمید خراسانی بد تر از طالب است!

گزارش می رسد که تلاش برای سر به نیست کردن عبدالحمید خراسانی در زندان کماکان ادامه دارد...
کارزار رهایی هزاران تروریست گرفته شده از میدان جنایت در سطح دولت و جامعه بین المللی در دست انجام است. درزندان پلچرخی و بگرام، مقدمات یک جشن شادی که بوی خون می دهد؛ در ساحه تحت تسلط طالبان و محابس افغانستان فراهم است. اما روند سبز، به رهبری امرالله صالح، مدعی است که عبدالحمید خراسانی خطرناک از تروریست های طالبی است که باید در زندان باقی بماند!
به این مکتوب نگاه کنید، کل یک دولت مصروف چی کار هایی اند؟  مکتوب مشابهی از سوی روند سبز به دادستانی کل هم واصل گشته بود که سرنوشت 39 تن از فعالان شبکه اجتماعی را با سرنوشت حمید خراسانی گره می زد که نشد... سوال این جاست که حمید خراسانی برای چه کسانی خطر آفرین است؟