-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه

دوا خان مینه پال، به اساس پروتوکول به ارگ راه یافت


پرخاش دواخان مینه پال از بهرچه بود؟
دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به سهیل شاهین سخنگوی طالبان درقطر طعنه زد که نه نامش پشتو است؛ نه تخلصش.
 در روزهای اخیر که همه به اشکال مختلف طالب نمایی کرده و خود را به طالبان شیرو روغن نشان می دهند؛ داوا خان چطور ظاهراْ بزنس خود را خراب کرد؟

اطلاع واصله مشعر است که دوا خان به یکی از خانواده های بزرگ قاچاقچی مواد مخدر در ولایت زابل تعلق دارد که مدت ها به حیث دستیار ملاسلام راکتی وظیفه اجرا می کرد. حجم انتقالات و تجارت مواد مخدر خانواده مینه پال درمقیاسی است که اکثر رهبران طالبان از آن ها حساب می برند. بی جهت نیست که مینه پال، سهیل شاهین را قمچین کاری کرد. عمو ها و دایی هایی ( کاکا ها و ماما) او هم اکنون از رجال برجسته طالبی اند. همه اعضای خانواده مینه پال در زابل بسته به طالبان اند. اساساً مینه پال براساس یک پلان و سازش بین دولت و طالبان، به ارگ راه یافت. مینه پال درین سال ها فرد اصلی تنظیم رابطه بین سران طالبان و خونتای ارگ بوده است. مینه پال یکی از برداشت کننده های خاص از کود 91 به شمار می رود.