-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه

امارت حماقت هرگز احیا نخواهد شد

از فحوای بازی انتخاباتی ترمپ، سکوت هندی ها، دامنه گیری مقاومت ملی در برابر سازشنامه غیرقابل قبول بین امریکا و طالب استنباط می شود که طالبان برای تحقق رؤیایی که هرگز محقق نخواهد شد، با اصرار و ابرام و حتی از سر ناعلاجی بر اجرای تعهدات روی کاغذ به جنگ همیشه گی خویش ادامه داده و به فرسوده گی خواهند رفت.
 این گلاویزی تا زمانی ادامه می یابد که یک توافق منطقه ای برای بحران افغانستان به طور مشترک حاصل آید که پایه های اساسی آن روی ظرفیت های تجاری و اقتصاد مشترک استوار باشد. لازمۀ درهم کوبی امارت، شکل گیری اجماع آگاهانۀ ملی و قدرتمند است. این بنیاد درکابل، شمالی، شمال شرق، شمال، حوزه مرکزی وغرب و به خصوص در پنجشیر با قوت وجود دارد.