-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۵, یکشنبه

توزیع تابلیت های تقویت جنسی به شبکه حقانی و طالبان


توزیع تابلیت ها درکابل نیز جریان دارد.

گزارش هایی وجود دارد که ملا امامان ارشد، فرماندهان بلند پایه طالبان در جبهات و درکابل هر سه ماه یک بسته تابلیت های تقویت جنسی دریافت می کنند. بسته های قرص های توانمند سازی جنسی خاصتاً به خپلواک فراهی و اکبرآغا مهمان امنیت ملی داده می شود. اکبرآغا ظاهراً رهبر جیش المسلمون است که در کابل غیر از زنباره گی هیچ وظیفه ای ندارد.  یک کارمند امنیت کانادا کتابی نوشته است به اسم ( هرجا طبیب خود باشید) که به زبان انگلیسی بود و اکنون به زبان پشتو هم ترجمه شده است. نویسنده کتاب با شبکه حقانی و طالبان از نزدیک رابطه دارد و این کتاب را با شماره گان زیاد در میان رهبران، سرگروپ ها و فرماندهان شبکه حقانی و طالبات توزیع کرده است.