-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

این است نتیجه جنگیدن با مردم خود

خبرنگار:
امریکا گفته است که در رهایی ۵۰۰۰ جنگجوی طالب کمک می‌کند و این همه باید در جریان ۱۰ روز آینده اتفاق بیافتد، اما رئیس‌جمهور افغانستان غنی گفت که در این مورد چیزی نمی‌داند و هیچ تعهدی صورت نه‌گرفته است. آیا امریکا چنین چیزی را تعهد کرده است؟ آیا غنی اشتباه می‌کند؟
پامپئو:
به اسناد توافقنامه نگاه کنید. ما چیزی را که در آن‌جا گفته شده، عملی خواهیم کرد. کسانی هستند و چیزهای می‌گویند و غال‌مغال می‌کنند و برای جلب توجه و وقت در رسانه‌ها سر و صدا می‌کنند. اما چیزی که مهم است، عمل‌کرد ما است و گفت‌وگوهای است که ما انجام داده‌ایم. هم‌ زمان‌ با من که در دوحه بودم، وزیر دفاع، مارک اسپر و سکرترجنرال ناتو، ینس اشتولتنبرگ به کابل رفته بودند و با دولت افغانستان اعلامیه مشترکی را صادر کردند و دولت افغانستان نیز در آن‌ تعهد سپرد.