-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

خدا خیر کند!

ویدیو های نیمه قرنطینه در کابل را دیدم. صادقانه بگویم، نگران نشدم؛ ترسیدم.
تدابیر پیشگیرانه از بهر تن زدن از یک تراژدی بشری، این چنین نیست. پول داران بی خدا اصلاً حاضر به تقسیم حتی لقمه های باقی مانده خود با مردم مستحق نشده اند. اما هرگاه شورشی در بگیرد، این گرسنه گان تر و خشک را به شمول پول داران خواهند سوخت.
 الساعه به یک معجزۀ نجات اندیشیدم. چرا سرنوشت، این همه آلام و بلایا را یکجا کرده از همه جا می آورد تا بالای مردم زمین گیر شدۀ ما آوار کند؟