-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

دکترعبدالله با نوعی تبلیغات، اشرف غنی را منفور تر ساخته است

دکتر عبدالله با سخنان به ظاهر آشتی جویانه اش برای رسیدن به یک سازش، می خواهد قبل از آن که شرایط چنین سازشی به زور یا به رضا فراهم شود، اشرف غنی را ساعت به ساعت در ذهن مردم منفور بسازد. درین ماجرا، قاطعیت و تصامیم کارتمام اشرف غنی، برای اولین بار است که نتیجۀ برعکس به بار آورده؛ همان گونه که عقب نشینی تهوع آور دکتر عبدالله برای نخستین بار است که به یک نتیجۀ نسبتاً و مؤقتاً مطلوب منتهی شده است.