-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

رقابت امرالله صالح با عطا محمد نوردر تیم دولت ساز که هنوز وضعیت مشروعیت شان هم معلوم نیست  ، میان عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و امرالله صالح رئیس روند سبز رقابت ناسالم در مورد رهبری تاجیک ها در آن تیم شروع شده و هر روز علیه همدیگر صف آرایی سیاسی دارند.

آقای نور به ده ها تن از جوانان بیکار در شمالی ماهانه پول میدهد تا در شبکه های اجتماعی علیه امرالله صالح تبلیغات کنند و پنجشیری ها را متهم به محل گرایی نمآیند.

ترویج اختلافات درون قومی میان تاجیک ها به حمایت گسترده مالی و سیاسی  حمدالله صورت می گیرد تا آتش این نفاق آن قدر زیانبار باشد که در صورت لشکر کشی تیم داکتر عبدالله علیه غنی، مردم در حوزه شمالی حداقل بی تفاوت بمانند.
از اثر همین اختلاف  به زودی شورای شمالی نیز به دو شاخه تقسیم خواهد شد.