-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱, جمعه

استیفن هاوکینگ بارها گفته بود که دشوار است تصور کنیم که بشر، قرن حاضر را به خیر وسلامت به آخر برساند. از نظر او، بشردرحال تخریب زمین است و زمین برای حفظ موازنه برای بقا، خود به خود دست به کار خواهد شد. حالا کرونا ظهور کرده ده ها هزار فابریکه و کارخانه های آلایندۀ هوا خاموش شده اند. شاید سال ها وقت بگیرد که دو باره به کار و تولید شروع کنند؛ آن هم به شکل اول یعنی استفاده از سوخت فوسیلی دود و آلاینده زا. انرژی پاک ناگزیرجایگزین خواهد شد. لابد حرص انسان وحشتناک است. به یاد دارید که ترمپ از پیمان پاریس که تعهدات جهانی را برای حفظ آب و هوای صاف تضمین می کرد، خارج شد؟ طبعیت وقتی به نفس تنگی می افتد، خودش را خانه تکانی می کند.