-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

حکومت به رهبری غنی، در نبود اعتماد عمومی، غیرقابل تحمیل است. حتی کسانی که خود را مثل شیرو وروغن با غنی، یگانه می دانند، می فهمند که مردم به او رأی نداد. همه رهبران سیاسی مخالف او اند. انتخابات، آئینه قانونیت و مدنیت است. گروه ارگ، با آلوده کردن این ارزش جهانی در کشور خود ما، اعتماد و ظرفیت مدنیت سازی مردم ما را مخدوش و زخمی کرد. تکرار این حاکمیت، برای ما و جهان یک آفت است.