-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

تمرکزصلاحیت در دست یک نفر، جنجال اصلی است

بحث باید توافق برای یک ساختار غیر متمرکز نظام سیاسی با صلاحیت‌های اجرایی مشخص و محدود باشد. این‌که چه کسی در کدام موقف قرار می‌گیرد، مهم نیست. مهم این است‌که در ساختار غیر متمرکز، حضور افراد تصمیم‌گیرنده از نظر مشارکت ملی بیشتر است وصلاحیت‌ها محدود و مشخص می‌باشد.
 امروز در نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت ملی وجود ندارد. موقعی‌که در سطح تصمیم‌گیری کلان ملی مشارکت وجود نداشته‌باشد؛ حضور چند فرد به‌عنوان، کارگزار و مجری که جنبه‌ی ویترینی و نمایشی دارد، معنا، کارکرد و اهمیت سیاسی ندارد. 
عدم حضور و عدم مشارکت سیاسی مردم هزاره در سطح تصمیم‌گیری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ملی است‌که بر مردم هزاره در مسجد، در آموزشگاه، در عروسی، در همایش و... بار بار حمله‌های مشکوک فاجعه‌بار و خون‌بار صورت می‌گیرد؛ مسوولیت‌اش را به دوش آدرس موهوم و نام‌نهاد داعش در افغانستان می‌اندازند.

-استاد یعقوب یسنا