-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

مرغ دجال هرات بانگ نحوست بلند کرد

از برگۀ راشد رهیاب
اشاره: عنوان بالا از گزارشنامه افغانستان است.

رییس حج و اوقاف: نماز را جهت عدم پخش شیوع کرونا در خانه بخوانید.
شورای علماء: به هیچ عنوان اجازه ترک نماز جماعت در مسجد را ندارید.

اندیشکده دانشگاهیان هرات.