-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

خطر کرونا ممکن است جایگیر دعوای قدرت بین طالب، خونتای انتخاباتی و حکومت همه شمول شود. فعلاً هیچ یک متوجه این غالب نهایی نیست.