-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

امکان سرکوب قاطعانه دشمن از بین نه رفته است

در طی نوزده سال، حکومات کرزی و غنی به نیروهای امنیتی اجازه سرکوب کابل دسته جات طالبان و تروریستان چند ملیتی را نمی دادند. علت شیوع و قدرت گیری دو بارۀ طالبان، همکاری اداره کرزی و غنی با طالبان بود. در 19 سال تمام، هیچ یک از حکومت های پیشگفته، از «دشمن» تعریف مشخص ندادند؛ درحالی دشمن، درعمل خود، خودش را مشخص تعریف می کرد. ده ها بار علیه قطعات اردو و پلیس از داخل توطئه چیدند که گروه گروه نظامیان جوان را به کام مرگ دادند و هیچ کسی مورد بازپرس قرار نه گرفت.
غنی خونتای ارگ، یکی از شرایط رسیدن به یک اجماع جدید برای مبارزه با دشمن است.

همه سیاسیون، فرماندهان و مردم می دانستند و می دانند که دولت های افغانستان به نوبه خود طالبان را تقویه کردند؛ دشمنان مردم را با پول مردم تقویه کردند؛ اما هیچ کسی یخن حکومات ضعیف و معامله گر را نگرفت؛ تا آن که امریکا تصمیم به احاله قدرت به همان دشمنی شد که حکومت های قومی سال ها نام دشمن را از روی آنان برداشته بودند. حالا چه شده است که آنان را «دشمن» می گویند؟
حالا هم هرگاه تصمیم قاطع و نظرواحد در مقابله با لشکرنیابتی پاکستان به وجود آید، سرکوب بی رحمانۀ دسته جات ضد افغانستان در هر شرایط و در هر زمان ممکن است. قبل ازین، به کشتار دست کم صد تن از نخبه گان خائن از گروه ها و اقوام مختلف نیاز است تا راه صاف شود. همان خائنان اکنون نیز راه مقابله با طالبان را بسته اند.