-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

خلیلزاد؛ دپلومات همیشه مظفر

برخی ناظران متمایل به حکومت «عکس العمل علیه تقلب» به رهبری دکترعبدالله، آسان می نویسند که دکترخلیلزاد شکست خورده و پلان هایش خراب شده است. این پندار صحیح است؛ اما معکوس! خط و برنامه ای که از امریکا برای خلیلزاد داده شده بود، مو به مو تطبیق شده و درحال محقق شدن است. مایک پمپئو سهل و قشنگ می توانست همان فارمول جان کیری در سال 2014 را با یک رشته کم و زیاد کردن ها در شرایط تقسیم قدرت، دو باره اجرا کند؛ اما چرا چنین نکرد؟

موضع دولت، قوای مسلح و محور های شامل در حکومت به طور یکدست، هیأت واحدی را از یک موضع قوی به مذاکرات بین الافغانی معرفی می کردند که درآن صورت چانس امتیازگیری مبالغه آمیز طالبان از وضعیت، به حداقل کاهش می یافت.

درموجودیت یک حکومت متحد، موضوع رهایی 5 هزار زندانی آدمکش طالب بسیار سخت می شد. حالا دو دولت دست دریخن همدیگر دارند. زود باشد که نیروی ذخیره و پا برجا، ( طالب) به جان هردو بیفتد.

موضوع دیگر این است که جبهه قوی بر ضد مرکزیت طلبی باید درشمال تشکیل و قوی شود. بی نظمی و تفرق، صورت دایمی و مزمن به خود بگیرد. اما قبل از آن، بازی انتخاباتی به نفع ترمپ خاتمه یابد. سپس ذهنیت عمومی امریکایی ها به آسانی قانع می شود که شرایط درافغانستان باردیگر حاد شده و باید نیمی از قوا در پایگاه ها درافغانستان باقی بمانند و درصورت نیاز، نیروهای بیشتری درآن جا مستقر گردد. این درحالی است که درهمین توافق نامه، طالبان، باقی ماندن نیمی از قوای ناتو و امریکا درافغانستان را پذیرفته و خروج نیمی دوم، ظاهراً به نتایج مذاکرات بین الافغانی احاله داده شده؛ بنا برین، دروضعیت جنگی و داغی که پیش آمده، به نتیجه رسیدن مثبت و منطقی «مذاکرات بین الافغانی» به یک شوخی ماننده است. 
پس چه خواهد شد؟
در پلان آینده امریکا، بحث مدیریت آسان و ارزان افغانستان و استمرار پایگاه ها درین کشور مطرح است. بعد ازیک دوره کشمکش ها و غیرت نمایی های زود گذر، افغانستان عملاً به سه ایالت خود مختار دارای یک مرکزیت غیرنظامی( کابل)  تقسیم می شود. نام اصلی این سه ایالت، در ادبیات سیاسی اداره های فدرالی است.