-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

حکومت همه شمول، در آزمون تاریخی بقا و شکست قرار دارد

امریکا برای رسمیت بخشیدن به تقلب دست به کار شده
عبدالاکبر اکبرامریکا نمی خواهد و نمی گذارد نتیجه اعلام شده انتخابات افغانستان عقبگرد داشته باشد. پس از اینکه ثبات و همگرایی پیشنهادات خلیل زاد را قبول نکرد و حکومت همه شمول اعلام کرد، امریکا سناریو های مختلف را برای سرکوبی این تیم به کار بسته است.
امریکا با تبانی با ارگ و تیم دولت ساز می خواهد در چند جبهه و مورد به زودترین فرصت ممکن ثبات و همگرایی را از پا در آورد:
در بعد بین المللی تلاش این است تا هر چه زودتر کشور ها و سازمانهای تحت نفوذ امریکا با فرستادن پیامهای تبریکی به اشرف غنی، مساله مشروعیت بین المللی حکومت تقلبی را حل کند. در تازه ترین مورد، سر منشی سازمان ملل متحد با پشت پا زدن به تمام اصول آن سازمان و به صورت غیرعادلانه نتیجه تقلب را تبریک گفته است. به همین گونه تلاش می شود تا "مشروعیت" بین المللی برای اشرف غنی تامین شود.
در بعد داخلی؛ هراس و ملاحظه امریکا و ارگ از درگیری نظامی و بسیج شدن مردم تحت فرمان حکومت همه شمول است.
امریکا، ناتو و ارگ در تلاش هستند تا اگر بتوانند با تطمیع و یا احیانا با تهدید همراهان و هواداران تیم ثبات و همگرایی که توان نظامی دارند و یا می توانند وارد نبرد احتمالی شوند را از ادامه همکاری با داکتر عبدالله عبدالله باز دارند و به لحاظ نظامی کمی آسوده خاطر شوند.
تلاش های یکی دو روز اخیر خلیل زاد در جدا کردن جنرال عبدالرشید دوستم از بدنه تیم ثبات و همگرایی و حکومت همه شمول نشان واضح این تلاش هاست.
در بعد اقتصادی هم وضع تا اکنون به نفع اشرف غنی است. تا کنون، کابل تقریبا تحت فرمان اشرف غنی است و حکومت همه شمول تا حال منبع پولی برای حکومتداری در اختیار ندارد.
هر قدر زمان بیشتر بگذرد، اقدامات ارگ و امریکا در بعد های دیپلوماتیک، نظامی و مالی تفوق خود را نشان می دهد.
اگر امریکا و متحدان ارگ و تیم دولت ساز اطمینان حاصل کنند با اقدامات نظامی می توانند حکومت همه شمول را متلاشی کنند، مبرهن است که لحظه ای دریغ نمی کنند.
تا حال تیم دولت ساز در زمینه های دیپلوماتیک و اقتصادی تفوق داشته است و اگر شکافی در جبهه حکومت همه شمول در عرصه نظامی ایجاد شود، دیگر کسی دنبال دیموکراسی نمی گردد و امریکا مشکل و درگیری نظامی و سرکوبی را مساله داخلی افغانستان می داند.
لحظات خطیری است، حفظ وحدت تیم ثبات و همگرایی و مقابله به مثل در بخش های دیپلوماتیک و اقتصادی میتواند سرنوشت رقم خورده را به منزل برساند، ورنه روزگار تلخی منتظر عدالت خواهان است.