-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

تمدید حکومت یا دو ماه دیگر


حکومت مؤقت دو ماهه یکی از گزینه ها به شمار می رود. 

مقامات امریکایی، راه حل دایمی برای دو رئیس جمهور درکابل ندارند. راه حل پیشنهادی مایک پمپئو، قانع کردن دو طرف برای ادامه کار حکومت وحدت ملی تا دو ماه دیگر است. نگاه امریکا، ابقای غنی یا ابقای یک جانبه عبدالله نیست؛ ادغام هردو، در نظام آینده ای است که طالبان در آن اکثریت خواهند داشت. امکان تعطیلی مسالمیت آمیز هردو تشکل انتخاباتی وجود دارد؛ اما عکس آن هم وجود دارد.