-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

شکست تقلب، راه نجات افغانستان است

یگانه راهی که برای نجات افغانستان و خلع وابطال سازوکار «تقلب» علیه ارزش های ملی وجود دارد، مقاومت ملی برای حراست ازآینده افغانستان است. دکترعبدالله به آسانی درخط ایستاده گی نیفتاد، ازخوست تا هرات؛ از بدخشان تا کابل، مردم ارادۀ خود را ظاهر ساختند. میان داری خلیلزاد و مایک پمپئو، برای دفاع از منافع امریکا است و برای همه قابل درک است؛ اما درین میان، حراست از کیان و عزت مردم افغانستان چی می شود؟ یک مفرزۀ کوچک بی ریشه، درزمان حضور قوت های جهانی، درصدر قدرت قرار گرفته و اینک به تومور سرطانی تبدیل شده است. 
ایستاده گی آگاهانه و بی امان علیه پدیده تقلب، خدمت به آینده مدنیت افغانستان است.