-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

تنها گذاشتن افغانستان، کل منطقه را منفجر می کند

ملت «بغل کشی» در واقع با کرونا «بغل کشی» می کند. فقط یک معجزۀ آسمانی در کار است!
ملت «شهید پرور» از روی بی خبری، بسیار بسیار دلاوری نشان می دهد. خوبی کار درین است که خدایی، ما هم مرز با چین هستیم. چین دست بالا در کنترول دهشت کرونایی دارد و دیر یا زود، حداقل به خاطر توسعه دایرۀ دفاعی خودش، دست افغانستان را می گیرد.
خوبی دیگر این است که 12 هزار قوای خارجی قرار نیست از افغانستان بروند. کابوس کرونا درخانه ما، درواقع انتقال ویروس و ترس به آن ها است. آن ها محکوم اند که تجهیزات مقابله با کرونا را از سراسر جهان آورده و در افغانستان به کارگیرند. یک فایدۀ حضور قوای بین المللی همین است!