-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه

ملا عمر ایران چنین می گفت:

خمینی صریح و پوست کنده دم دوربین ها چنین می گفت: 
علم، فقط علم دین، بقیه علوم آتشی می شود در آستین شما و روز قیامت در کنار دانشمندان حشر خواهید شد!
دانشگاه دشمن اسلام است و همین دانشگاه است که پایه های اسلام را متزلزل می کند و راه سعادت را از ما می گیرد، هرچه متخصص تر بی شرف تر و بی حیا تر، تمام بد بختی های جهان بشریت از دانشگاه هاست...