-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

عمر نوازش های طالبان به وسیله غرب، کوتاه استرولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپاخطاب به طالبان:

طالبان که بر هیأت همه شمول دولت افغانستان انتقاد دارند، بهتر است یک نظر سوی خود هم کنند.
در هیئت شما نماینده های زنان و اقشار مدنی کجاست؟
هیأت شما چی اندازه همه شمول است؟
شما از چند فیصد نفوس افغانستان نمایندگی می‌کنید؟