-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه

علت احتراز غنی از دیدن با دکترخلیلزاد چه است؟

برخی از شنیدن این خبر که دکترغنی از دیدار با خلیلزاد پرهیز کرده است، خوشحال شده اند. روی گردانی از خلیلزاد به ملت افغانستان کمترین ربطی ندارد. گروه ارگ خواهش دارد که مثل طالبان با خلیلزاد به یک سازش برسد. گزارش رسیده که غنی خواستار گرفتن امتیاز سیاسی از امریکا برای اجرای مراسم تحلیف است؛ تا بعداً زمینه برای رهایی 5000 طالب مهیا شود؛  اما امریکایی ها تا هنوز پاسخ مثبت به این معامله نداده اند. 
امریکایی ها خواستار ادامۀ کار غنی نیستند. هرگاه کشاکش به نقطه ای باریک برسد، امکان آن وجود دارد که دکترعبدالله زود تر از غنی مراسم سوگند ریاست جمهوری برگزار کند.