-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

تاریخ را نباید تخطئه کرد

برخی ها با انتقاد از سیاسیون مورد نظر خویش، مسایل اساسی را لاپوشانی می کنند.
بعد از سقوط طالبان، فرصت مساعد برای تشکیل یک نظام غیرمتمرکز و متوازن به وجود آمده بود. مگر«گذشته گرایان» نقش مخرب بازی کردند. سیستم قدرت تک فردی را مشابه به صلاحیت های یک سلطان، به نام دموکراسی ابقا کردند.
 این روش، به حل هیچ معضلی کمک نمی کند. ساختار ریاستی شبه سلطنتی در 2003 برخلاف تبلیغات برخی حلقات، خلیلزاد نبود، مارشال فهیم بود. خلیلزاد طرفدار و پیشنهاد دهندۀ انفاد نظام ریاستی متمرکز در رژیم جمهوریت بود. این فهیم خان بود که فکر و طرح خلیلزاد را بالای دیگران تحمیل کرد.
نظریه پردازان و سیاسیون وابسته به جنبش مقاومت از جمله حفیظ منصور و ریگستانی و صدها ناظر دیگر شاهد و ناظر این ماجرا بودند.