-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

طالب، جسم و غنی روح آن است و بلعکس

از مجموع اوضاع برمی‌ آید که هم اتحاد امریکا - طالبان، امری ناپذیرفتنی و ضد منافع افغانستان است؛ هم تحلیف کودتاچیان انتخاباتی به همکاری امریکا. برای مردم ما، اکنون دو جبهۀ دشمن تشکیل شده است: طالبان و گروه زورگو در ارگ. 

ماهیت هردو، دربحث انحصار و عصبیت، همسان است.

هردوی این جبهه از پوشش حمایتی امریکا بهره مند است؛ اما هردوی این ها ( طالب و ارگ) سلامت افغانستان را به طور کامل نابود می کند. یک قدرت ملی فراگیر درافغانستان باید از دل جنگ و بحران سربرآورد. بدون مقاومت ملی، درعرصه سیاسی، نظامی و دپلوماتیک، «عمق استراتیژیک» پاکستان، دایرۀ خود را کامل می کند.

این مساله تنها به مردم ما کشنده نیست؛ هیولا سازی طالبان، نخستین خطرش به ایران و روسیه و هند است. مردم ما برای بقای خویش ایستاده اند؛ ناگزیر به ایستاده گی اند. افراد و هسته هایی که در بدل «جیب خرجی» و دست بازداشتن در دزدی، خود را داوطلبانه خلع سلاح کرده و انبارهای تسلیحاتی خود را طور عمده و پرچون فروختند؛ اکنون بازهم در جبهه طالب و غنی قرار دارند.