-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

حکومت کابل و اپوزیسیون، هردو مشروعیت ندارند

رهبران گروه طالبان بیخی هوایی شده اند.

ملاعباس استانکزی در تازه ترین مصاحبه خویش، همه گروه های خورد و ریز در داخل دولت و خارجی از دولت را « بقه های سیاسی» لقب داده است. از شورای شمالی بزرگ تا حزب حکمتیار و جمیعت و حزب وحدت اسلامی، همه بقه هایی اند که نوبت به نوبت از تکری به بیرون جست می زنند و دو باره به تکری بر می گردند. به گفته استانکزی، بقه های سیاسی که نام اپوزیسیون بر خود گذاشته اند « همزمان درتکری حکومت واپوزیسیون اند» وی سوال کرده است که این گروه ها  چی مشروعیتی دارند؟