-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

رهایی طالبان ضمانتی برای ماندن اشرف غنی نیست

معاملۀ نامنتظر و یک شبۀ خلیلزاد با دکترغنی، حتی عمری به درازای یک فصل سال ندارد. رهایی 5 هزار طالب، برای انتخابات امریکا اولویت فوری دارد. گزارش ها می رسانند که طالبان از فرمان غنی برای آزادی نفرات زندانی شان، نه ممنون غنی هستند؛ نه مشکور. هیأت مصالحه که از سوی ارگ اعلام شود، از سوی طالبان تحریم خواهد شد. 
آنگاه چه وضعی پیش می آید؟
تا آن زمان، درین سوی معادله ( اردوگاه اصلی ضد طالبان درمحور ثبات وهمگرایی) اگر درتحکیم و انسجام نیروهای مردمی برای دفاع از گامی که به جلو برداشته، مدبرانه، قاطع و پیگیر، ازین آزمون عبور نکند؛ فاجعه از چند سو کشور را دربر خواهد گرفت. خلیلزاد مطابق دستور مقطعی واشنگتن عمل کرده و این دستورممکن است ظرف روزهای آتی، تعویض شده و غنی و کودتاگران انتخاباتی را هدف بگیرد. نه امریکا درهمراهی با غنی به هدف می رسد؛ نه طالبان چیزی به دست می آورند. دلیلش این است که آدرس اصلی برای تغییر پایدار درجای دیگر است.