-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

قدرت به طالبان واگذار شده، چانس نجات شما در دقایق نود است

درغیرآن، به جنگ مزمن، همیشه پربهانه و دوام دار آماده گی داشته باشید!

اگر تهیه فهرست هیأت مذاکره با طالب به مشورۀ من صورت گیرد، علی العجاله و عندالضرورت این اسامی را اعلام می کنم:
1. استاد سیاف
2. استاد محقق
3. استاد خلیلی
4. جنرال دوستم
5. گلبدین حکمتیار
6. صلاح الدین ربانی
7. انجنیر رحمت الله نبیل
8. امرالله صالح
9. اقبال کوهستانی
10. جاوید کوهستانی
11. حامد گیلانی
12. نجیب الله مجددی
13. ظاهر قدیر
14. فضل احمد معنوی
15. دکترسپنتا
16. صالح ریگستانی
17. احمد مسعود
18. فتانه گیلانی
19. اسحق گیلانی
20. حاجی دین محمد
21. جنرال تادین خان قندهار
22. دکترانورالحق احدی
23. جنرال بریالی 
24. دکتر ملک ستیز
25. نادر نادری
26. شکریه بارکزی
27. فوزیه کوفی
28. حبیبه سرابی
29. سیلی غفار
30. حامد گیلانی