-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

درین تصویر، عطا نور را مشاهده می کنید که در جمع ده هزار نفر، ارگ را تسخیر کرده و از اشرف غنی آزمون الم ترکیف گرفته است.


اما موصوف یک آدم خاکی است و از فرط شکسته نفسی خودش را در جمع سیاهی لشکرغنی بابا جا زده است!