-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳, یکشنبه

تدامیچی به اثر فشار دکترعبدالله ختم وظیفه اعلام شده است


به گزارش منابع امنیتی، تدامیچی نماینده یوناما در کابل در اثر فشار ریاست جمهوری همه شمول به رهبری دکترعبدالله ختم وظیفه اعلام شده است. اخیراً تیم ثبات و همگرایی عنوانی سازمان ملل متحد نامه ای ارسال کرد و از مداخله غرض آلود تدامیچی در روند انتخابات افغانستان انتقاد شده بود. ارگ، خروج تدامیچی را قسمی نشان می دهد که گویا میعاد مأموریت موصوف ختم شده بود. گزارش می گوید که اقدام بعدی حکومت همه شمول، به محاکمه کشانیدن حوا نورستانی و تیم تحت امر وی می باشد.