-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۵, یکشنبه

توطئه یوناما علیه نظام سازی متوازن در افغانستان ادامه دارد


منابع ویژه گزارش می دهند که توطئه گری یوناما در بحران جاری و یارگیری این نهاد بین المللی به نفع خونتای ارگ همچنان ادامه دارد. یوناما از مدت ها پیش بالای مسعود جلال کار کرده است. اخیراً یوناما در دوبی تلاش کرده است تا دختر استاد فیض الله جلال به حیث مسوول کار بالای جامعه زنان در نظر گرفته است. هدف این است که اقشار قومی به مرور علیه همدیگر دریک صف بندی و رقابت منطقه ای قرار داده شوند.