-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

گروه ارگ قربانی حوادث بعدی است

پروسه آزادی زندانیان طالبان با سبوتاژ چند جانبه در داخل و در سطح منطقه رو به رو است. کاغذ پاره ای را که خلیلزاد و رهبران طالب امضاء کرده، اجرایی نمی شود. نشانه هایی وجود دارد که اشرف غنی قربانی برنامه آزادی زندانیان طالب است.
سند این مساله این گفته سلاح رحیمی است که از بی بی سی شنیده شد:
آقای رحیمی در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا می‌گوید "با آمریکا در جنگ شریک بودیم و درصلح نیز شریک هستیم. شراکت را نگه می‌داریم و پروسه صلح را به پیش می‌بریم."
اکنون امریکا درجنگ شریک نیست وصلح را هم تضمین نکرده. پس آیندۀ خونتای انتخاباتی چه گونه خواهد بود؟