-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

طالبان هیأت صلح کابل را رد کردند

خبر می رسد که طالبان به غیر از اشرف غنی، با همه سران و رهبران سیاسی مخالف غنی در ارتباط اند و پیام ها بین طرفین به طور منظم مبادله می شود. هیچ نرمش و سازشی از سوی طالب و حکومت همه شمول نسبت به خونتای انتخاباتی ارگ به چشم نمی خورد. در همین حال، دپلومات های افغان در قطر گفته اند که طالبان هیأت 20 نفری اشرف غنی را به رسمیت نشناخته و رد کرده اند. گزینش هیأت مذاکره با طالبان از سوی ارگ به طور سرسری انجام گرفته و هیچ یک از طرف ها با آن توافق ندارند. حتی برخی از اعضای گزینش شده از جمله آقای مجروح از هرات و شهلا فرید استاد دانشگاه اعلام کردند که آن ها نمی دانند چه کسانی نام شان را در فهرست هیأت بیست نفری داخل کرده اند!