-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

خط سرخ جمهوریت در سخنان غنی زدوده شد. وی گفت فردا برای رهایی 5 هزار طالب از زندان فرمان صادر می کنم. خلیلزاد فعلاً با وی معامله کرده است. بعد از رهایی طالبان، خواهیم دید!