-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

تجاوز جنسی زلمی زابلی بر خواهر زاده اش

یک منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که زلمی زابلی اخیراً درحالت مستی و نشئه بالای خواهر زادۀ جوان خویش تجاوز جنسی کرده است.

 زابلی دایم الخمر نام آور و از مهره های برجسته تیم ارگ به شمار می رود و به همین سبب مقامات دولتی درین زمینه هدایت اکید داده اند که هیچ ارگانی صلاحیت پیگیری موضوع را ندارد و مساله مسکوت گذاشته شود. 

دو سال پیش، پسر زلمی زابلی دخترجوانی را به هدف استفاده جنسی در داخل یک کانتینر انتقال داده بود که منجر به مرگ دختر شده بود. درهمان زمان، ارگ از هرگونه تعقیب عدلی قضیه انصراف جسته بود.