-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه

سقوط حکومت تحمیلی اشرف غنی حتمی است

از سه روز به این سو، موضع امریکا دربرابر اشرف غنی متحول شده و تلاش های خلیلزاد در نقش جان کیری شکست خورده است. یگانه راه حل مناسب این است که امریکایی ها اشرف غنی را توصیه کنند که دو باره به امریکا بازگردد. مقاومت حکومت همه شمول، نتایج ملموسی را به بار آورده و اکنون خلیلزاد از اصرار و فشار خود بر رهبران حکومت همه شمول برای پذیرفتن ناگزیر زعامت اشرف غنی بازمانده است.
موازی با اتفاقات داخلی، به اضافه طالبان، سه کشور همسایه ( ایران، روسیه و پاکستان) به طور جدی مخالف ادامۀ حکومت تحمیلی اشرف می باشند. این حکومت پرده ای میان طالبان و نیروهای مقاومت ملی است. پرده باید درانده شود و خواهد شد.