-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

اعتراف اشرف غنی/ تاریخ برکسی رحم نمی کند


غنی احمد زی که در پنج سال اخیر، تمام گزینه را برای همه گانی سازی جنگ قومی و دشمن آفرینی خانه به خانه به کار گرفت، عاقبت کار، خیلی دیرهنگام اعتراف کرد وگفت:
تحربه نشان داده که حکومت‌های گروهی و سمتی ناکام بوده!
مشتی بود که به صورت خودش زد. این عاصی کبیره کفاره ها خواهد داد. 
من امیدوار هستم کسانی که به نام اشرف غنی چپ و راست دهل می زدند؛ این اعتراف کوتاه و تاریخی حال شان جا آمده باشد!