-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

احمد سعید
اکشی کمار هنر پیشه هندی ۴ ملیون دالر را برای مبارزه و تداوی کرونا به مردم خود کمک کرده است همینطور آقای زمری کامگار مالک شرکت هوایی کام ایر تکت طیاره را از هند به افغانستان از ۱۵۰ به ۵۰۰ دالر بالا برده است تا وطنداران بند مانده در هند به وطن برگردند.