-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳, یکشنبه

قوماندان الماس: خوب وخت پیسه کشیدن از ارگ است!


به حوالۀ منبع ویژه امنیتی، قوماندان الماس زاهد در صحبت سری با رئیس صحت عامه ولایت پروان گفته است که بیا یک واقعه مثبت کرونا را در پروان اعلان کن که « خوب وخت پیسه کشیدن از ارگ است!»
پول گیری های حق و ناحق، این ها را معتاد لاعلاج ساخته است که حتی از یک فاجعه احتمالی ملی برای خود پولسازی می کنند. ارگ برای چاق کردن توطئه های سیاسی، هرزمانی که لازم آمد به دهان همیشه بازِ سران «شمالی بزرگ» بسته های پول را پرتاب کرد. حالا که آفت کرونا به مدل تبلیغاتی بدل شده، الماس خان باز به فکر کشیدن «پیسه» از خزانۀ مردم است.