-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

فساد و ورشوه دهی ارگ باز گرم شده

متین بیگ به خیر محمد تیمور والی تخار تا کنون سه تماس تلفنی از آدرس ارگ گرفته اما آقای تیمور رد کرده و حاضر به گفتگو با وی نشده است .
بیگ، پس از سه تماس ناموفق به والی تخار به یکی از نزدیکانش گفته که با من ارتباط بگیره یا کابل بیاید یکی از قول اردو ها یا فرقه ۱۱۱ کابل را شورای امنیت به وی در نظر گرفته است .
سوال اینجاست متین بیگ درمدت پنج سال چرا به یاد جنرال تیمور نه افتاد متین بیگ این را فراموش کرده همه تورکتباران را از عینک خود نبیند همه مثل متین بیگ فخر فروش بی غیرت نیست خوش خدمتی فاشیست هارا بپذیرید.

معروفه ذکی « بدخش »