-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

برتری اشرف غنی درشمالی

نویسنده: عبدالاکبراکبر
شمالی و معادله قدرت

جغرافیای شمال کابل (شمالی بزرگ) در ۱۰۰ سال گذشته به صورت عجیبی در حفظ و سرنگونی حکومت ها در کابل نقش داشته است.
شاه امان الله حمایت شمالی را نداشت و در کنار سایر عوامل و اسباب سرنگونی حکومت اش، عدم حمایت و طغیان شمالی بساط حکومت اش را بر چید.
داکتر نجیب الله هم از حمایت شمالی بر خوردار نبود، در کنار ده ها عوامل داخلی و خارجی، عدم کنترول بر شمالی و طوفان بر خاسته از شمالی او را روانه مرگ کرد.
دولت اسلامی افغانستان با آن که امکانات کافی جنگی و تجربه طولانی جنگ را داشت، در آخرین روزهای حاکمیت اش بر کابل از شمالی در هراس شد و طالبان توانستند در عقب جبهه (شمالی) رخنه کنند. نفوذ طالبان در شمالی ممکن عامل اصلی عقب نشینی آن دولت از کابل بود که دیگر هیچگاه نتوانست بر کابل مسلط شود و به انهدام رفت.
حامد کرزی، در کنار حمایت امریکا و ناتو، حمایت و بعد ها اطاعت شمالی را با خود داشت و تقریبا بدون مشکل به حاکمیت ادامه داد.
اشرف غنی در اوایل دور اول حکومت اش از رهگذر حمایت و اطاعت شمالی سخت دچار مشکل بود، اما وی و حلقه رهبری ارگ به زودی این مشکل را رفع کردند و در سالهای پسین(سه تا چهار سال اخیر) نفوذ و تسلط اشرف غنی بر شمالی چنان گسترده شده که به نظر می رسد ایشان دیگر از این جغرافیا هراسی ندارد.
اشرف غنی توانست شمالی را تقریبا حامی و مطیع خود بسازد و در این راه به صورت تحسین انگیز موفق است‌.
و حالا، توازن قوا در شمالی اگر زیاد به سود اشرف غنی نیست، به زیان وی هم نمی باشد.
در جنگ قدرت کنونی، غنی برتری های زیادی در شمالی دارد و به همین خاطر تخت و بخت خود را حفظ شده می داند.
به یاد داشته باشیم که متاسفانه تا دیموکراسی واقعی خیلی فاصله داریم و در معادله قدرت اگر شمالی بزرگ در حمایت از یک حرکت نباشد، تسلط بر کابل ناممکن است. در اینجا هدف صرف از جنگ نیست، بلکه هدف از آرایش قوا چه در هیات صندوق های رای و حمایت های به ظاهر مدنی هم شامل است.
دیده شود که در معادله کنونی قدرت چه کسی سر انجام شمالی را با خود خواهد داشت.