-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

پایان رفاقت خلیلزاد با سران جهادی

رفاقت سران جهادی با خلیلزاد «صاحب» ختم شد. آن روز ها را گاو خورد که خلیلزاد درخانۀ کنار دریا ملکیت دکترعبدالله، ماهی بریان و توت تازه می خورد یا روز دیگر در خانه مارشال فهیم ( روی بستردریا) حتی خیال داشت درپنجشیر یک زمین برای خانه ویلایی بخرد!
 اما تکنوکرات های دروغین، هنوز عروسک دست های خلیلزاد باقی مانده؛ اما بی فایده. اگر ثبات و همگرایی واقعاً به ایستاده گی عادلانه برای نجات عدالت؛ برای ابطال تقلب درچهارچوب «قانون» ادامه دهد، مأموریت خلیلزاد برای همیشه ازنفس می افتد. غنی، با شدت عمل، نقض اصول وقوانین، تلاش برای افروختن آتش جنگ قومی غلام بچه گیری و... تنها چیزی را که از خود به جا گذاشت، همانا هشیاری برای نسل جوان است.