-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

سلطان زوی از تیم «جمهوریت» گریخت!


منادی سرکوب جنرال دوستم و تیم همگرایی، بد رقم بگیل شده است.
داوود سلطان زوی با نصیرفیاض در شبکه آریانا نیوز گفت وگو داشت. تا دیروز درپیشوند نام اشرف غنی می گفت: جلالت مأب رئیس صاحب جمهور! ناجی جمهوریت!
حالا می گوید که دکترغنی « یک شخص!» است. رنگ سلطان زوی پریده، لحنش تغییر کرده، بگیل و پشیمان صحبت کرده روان است. او به فیاض گفت که من عضو حکومت نیستم. تا یک هفته پیش، شعار و نسخه می داد که جنرال دوستم و مخالفین ( به قول او) قانون شکن را به وسیله نیروهای امنیتی سرکوب و خاموش بسازید. 
حالا در زیر نویس نوشته شده: مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان!
هنوز رنگ قلم خلیلزاد و ملابرادر در پیمان امریکا- طالب خشک نشده که وی مدعی است عضو حکومت نیستم! اگر درمقام بلوف و انحراف گفتاری قرارگیرد، خودش را کلان ترین روشنفکر جا می زند. این آقا همه را توهین می کرد و حالا از ترس استراداد پاسپورت امریکایی، رنگش مثل گچ شده؛ مثل این که دو سال پیش مرده باشد. این ها آمده بودند تا «جمهوریت» را نجات دهند.
سلطان زوی برای خونتای ارگ، یک عبرت وهشدار است تا زود تر جان خود را نجات دهند. گفت وگوی او را حتماً نگاه کنید که سخت آموزنده است.