-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

اینه وضع واقعی «شورای شمالی بزرگ»!حاجی الماس زاهد که خودش را رهبر شورای شمالی بزرگ عنوان می کند و پول های زیادی از ارگ دریافت کرده،  در یک نشست خصوصی با ایوب سالنگی، داوود کلکانی و مبارز و عرفان الله لب به شکایت از امان الله گذر گشود و گفت که قبل از شروع کمپاین ها  پنج لک دالر از سهم شورای شمالی را به او دادم تا در کوهدامن به داکتر غنی کمپاین کند؛ ولی او سکوت کرد، باز با داوود زی یکجا پیش رئیس جمهور رفت و سه صد لک افغانی اضافه گرفت؛ ولی بازهم چُپ خوده زد  که بازهم راضی بودیم که برو بلا ده پسش به عبدالله علنی کمپاین نکند؛ حالا خبر شدم که همان مصارف سابق که روس ها و ایرانی ها به هردوی ما می داد، از همان زمان ها  تا حالا به او داده می رفتن!
تازه در این سه روز  از طریق داکتر ضیا  یک میلیون دالر را از داکتر غنی گرفته و شرط هم گذاشته که باید غنی با او مستقل تعامل کند و داکتر ضیا را وزیر داخله مقرر کند.

این اختلاف میان الماس و امان الله گذر از جایی شروع شد که الماس به ایوب سالنگی کمپاین شروع کرد تا وزیر داخله شود؛ ولی داکتر ضیا در ارگ شیطانی کرده که سالنگی نفوذی کرزی در شورای شمالی است و هیچ گونه تعهد به غنی ندارد.