-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

مُهر نفرین تاریخ بر پیشانی خونتای انتخاباتی


آیا غیر از تفنگ، راه دیگری برای نجات ارزش دموکراسی از چنگ دکتاتوری و غدر برهنه، باقی مانده است؟
این پژوهش ارزشناک را با چشمان وجدان خویش بخوانید و به گوش تاریخ زمزمه کنید.