-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

هدف از صدور فرمان برای لغو «ریاست اجرائیه» منزوی ساختن دکترانورالحق احدی است. گروه غنی از فراز آیی یک شخصیت سیاسی پشتون در جبهه مخالف آن هم در داخل نظام، بسیار مضطرب شده است.